Kontakt

Skog, Vägar & Övriga Arrendefrågor | Gabriel Danielsson | gabriel.danielsson@slottstornet.se | Tel. 070-624 47 77
Markarrende, Vilt- & Fiskevård | Johan Carpholm | johan.carpholm@slottstornet.se | Tel. 072-733 08 28
Fiskekort | Slottstornet Vildmarksfiske
Bostäder & Fritidshus | Kjell Cederlund | kjell.cederlund@slottstornet.se | Tel. 070-482 51 76
För information om eventuella lediga bostäder och fritidshus, kontakta Kjell Cederlund
Park & Trädgård | Kenneth Johanssson | kenneth.johansson@slottstornet.se | Tel. 070-348 48 75
Ekonomi & Administration | Victoria Eriksson | victoria.eriksson@slottstornet.se | Tel. 013-14 16 12


Slottstornet AB Stjärnorps Egendom

Postadress | Skyttegatan 2 A | 582 30 Linköping | Tel. 013 14 16 20